Made In Vietnam Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 81 Me Linh Street, Le Chan District, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 631 25 35
Trang web
Vị trí chính xác 208.516.323, 1.066.808.518


Địa chỉ Made In Vietnam Shop ở đâu?

81 Me Linh Street, Le Chan District, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Made In Vietnam Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ninomaxx Concept, Sơn Kỳ