Mai Sơn Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu Tập Thể Hạ lý, 1/A18, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 431 08 62
Trang web maisons-house.business.site
Vị trí chính xác 20.860.476, 10.667.664.119.999.900


Địa chỉ Mai Sơn Shop ở đâu?

Khu Tập Thể Hạ lý, 1/A18, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Sơn Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Mai Sơn Shop có website không?

maisons-house.business.site

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SHOP MẶT TRỜI, Phước Hiệp