Mầm Non Kids House – Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2JXP+HVH, Đ.Chợ Hoàng Gia, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0764 212 393
Trang web
Vị trí chính xác 110.489.271, 10.663.723.189.999.900


Địa chỉ Mầm Non Kids House ở đâu?

2JXP+HVH, Đ.Chợ Hoàng Gia, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Mầm Non Kids House như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30], Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường Mầm Non Tư Thục Ab - Phường 14