Mama Chocolate

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 P. Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0328 092 789
Trang web mamachocolate.vn
Vị trí chính xác 210.450.554, 1.058.051.199


Địa chỉ Mama Chocolate ở đâu?

24 P. Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mama Chocolate như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  socola ngon, Phường 7