Mambo Del Amor

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4D Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 698 86 95
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.506.996, 1.066.806.457


Địa chỉ Mambo Del Amor ở đâu?

4D Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Mambo Del Amor như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Saigon Dance - Phường 4