Marukame Udon – Thảo Điền – Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 9910
Trang web
Vị trí chính xác 108.037.028, 10.673.720.279.999.900


Địa chỉ Marukame Udon - Thảo Điền ở đâu?

27 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Marukame Udon - Thảo Điền như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Nhật Bản Quê Hương