Mắt Kính Eye Plus Bình Thạnh Chuyên Đo Khám Mắt Kính Cận Tròng Cận, Phường 17

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 83 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam
Số điện thoại 090 498 03 77
Trang web kinhmateyeplus.com
Vị trí chính xác 107.937.158, 10.670.810.929.999.900


Địa chỉ Mắt Kính Eye Plus Bình Thạnh Chuyên Đo Khám Mắt Kính Cận Tròng Cận ở đâu?

83 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mắt Kính Eye Plus Bình Thạnh Chuyên Đo Khám Mắt Kính Cận Tròng Cận như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Mắt Việt - Phường