May Coffee – Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 93 Đ. D3a, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 455 16 95
Trang web
Vị trí chính xác 109.741.049, 10.666.445


Địa chỉ May Coffee ở đâu?

93 Đ. D3a, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của May Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm cà phê Túi Mơ To - Phường 11