Máy tính cũ Hải phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 193 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2689 888
Trang web maytinhanhson.com
Vị trí chính xác 208.361.396, 1.067.013.624


Địa chỉ Máy tính cũ Hải phòng ở đâu?

193 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy tính cũ Hải phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đại Đức Anh - TT. Tràng Bỏm