Máy Tính Phương An – Phương An Computer – Xuân Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 470 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 643 85 99
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.712.611, 10.819.666.799.999.900


Địa chỉ Máy Tính Phương An - Phương An Computer ở đâu?

470 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Máy Tính Phương An - Phương An Computer như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-16:00], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421975c343ff91:0x64f4e014de8c279e

Xem thêm:  Hoàng Sơn Nghĩa Computer - Hiệp Thành