mekong cuisine garden

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 784 80 52
Trang web
Vị trí chính xác 208.440.564, 1.067.101.895


Địa chỉ mekong cuisine garden ở đâu?

10 Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của mekong cuisine garden như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  LV Coffee & Drink - Lâm Đồng