Mekong Rustic – Cai Lậy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Duong dai den pha Cai Be, Tan Thien Hamlet, Tan Phong Commune, Cai Lậy, Tiền Giang 860900, Việt Nam
Số điện thoại 096 921 75 86
Trang web 0888 535 172
Vị trí chính xác Thị trấn Vĩnh Hưng, Quán ăn nhỏ


Địa chỉ Mekong Rustic ở đâu?

1 Duong dai den pha Cai Be, Tan Thien Hamlet, Tan Phong Commune, Cai Lậy, Tiền Giang 860900, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  POTA Hotel & Apartment - Phước Ninh