Menas Mall – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3622 2199
Trang web menasvietnam.com
Vị trí chính xác 108.128.403, 1.066.654.423


Địa chỉ Menas Mall ở đâu?

60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Menas Mall như thế nào?

Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  1St Flower - Thanh Bình