MHP – Chuyên sửa chữa và cho thuê máy hàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1083 Nguyễn Văn Linh, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 384 12 83
Trang web
Vị trí chính xác 20.850.756.999.999.900, 106.652.791


Địa chỉ MHP - Chuyên sửa chữa và cho thuê máy hàn ở đâu?

1083 Nguyễn Văn Linh, An Thái, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của MHP - Chuyên sửa chữa và cho thuê máy hàn như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  sửa tủ lạnh uy tín