Mì cay YAGAMI – TT. Tân Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J23W+X7X, Hùng Vương, TT. Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0372 815 649
Trang web
Vị trí chính xác 106.049.996, 1.060.457.421


Địa chỉ Mì cay YAGAMI ở đâu?

J23W+X7X, Hùng Vương, TT. Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì cay YAGAMI như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Xèo Bình Định