Mì Quảng Sơn Trà Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3839 969
Trang web
Vị trí chính xác 10.343.257.099.999.900, 10.708.501.919.999.900


Địa chỉ Mì Quảng Sơn Trà Vũng Tàu ở đâu?

58 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì Quảng Sơn Trà Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Thủy Cúc, Hoàng Văn Thái