Milano Coffee 29C Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0705 848 999
Trang web
Vị trí chính xác 20.861.531.199.999.900, 1.066.946.124


Địa chỉ Milano Coffee 29C Đà Nẵng ở đâu?

29C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Milano Coffee 29C Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00], Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa Minh Minh - Mộc Hóa