Milano Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38a Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0886 795 650
Trang web
Vị trí chính xác 208.481.648, 10.671.279.709.999.900


Địa chỉ Milano Coffee ở đâu?

38a Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Milano Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cà phê Bảo Trân - Đạ Tẻh