Minh Hoàng Mobile

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29B Đà Nẵng, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0848 965 999
Trang web mhm.vn
Vị trí chính xác 20.914.178, 1.066.745.172


Địa chỉ Minh Hoàng Mobile ở đâu?

29B Đà Nẵng, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Hoàng Mobile như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Điện Thoại Di Động Trần Linh - Phường 2