Minh Sáng Plaza – Thuận Giao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WPP6+92X, 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3718 090
Trang web
Vị trí chính xác 109.359.969, 1.067.100.988


Địa chỉ Minh Sáng Plaza ở đâu?

WPP6+92X, 13, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Sáng Plaza như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ly sứ quà tặng - in hình lên ly, Phường 18