MLB Vũng Tàu, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 238 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3859 911
Trang web
Vị trí chính xác 103.535.351, 10.708.288.019.999.900


Địa chỉ MLB Vũng Tàu ở đâu?

238 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của MLB Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH Dầu Tiếng, KP. 4B