Mô tô mini Giang Long – Tân Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 913 93 43
Trang web xemotomini.com
Vị trí chính xác 107.954.048, 10.663.459.759.999.900


Địa chỉ Mô tô mini Giang Long ở đâu?

1 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mô tô mini Giang Long như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  MY Kingdom