Mộc Miên Trà Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0868 422 786
Trang web
Vị trí chính xác 208.494.752, 1.067.042.652


Địa chỉ Mộc Miên Trà Quán ở đâu?

9 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Mộc Miên Trà Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mộc Muzik Coffee - Lộc An