Mộc Vị Quán – Phường 25

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 160 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308, Việt Nam
Số điện thoại 028 6271 1017
Trang web mocviquan.vn
Vị trí chính xác 10.805.716.499.999.900, 106.716.051


Địa chỉ Mộc Vị Quán ở đâu?

160 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72308, Việt Nam

Giờ làm việc của Mộc Vị Quán như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Nhậu Nhà Hàng Hầm Rượu Purli - Bầu Hàm 2