Moji Shop, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54a Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 725507, Việt Nam
Số điện thoại 090 320 98 50
Trang web moji.vn
Vị trí chính xác 107.970.182, 1.066.906.832


Địa chỉ Moji Shop ở đâu?

54a Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 725507, Việt Nam

Giờ làm việc của Moji Shop như thế nào?

Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hiệu Sách Quang Thái - TT. Lộc Thắng