Moka Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 115 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3510 470
Trang web
Vị trí chính xác 208.529.448, 10.667.963.689.999.900


Địa chỉ Moka Bakery ở đâu?

115 P. Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Moka Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh bao Kim Như, TT. Hoà Thành