Moo Beef Steak Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ B40 P. Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3555 8331
Trang web
Vị trí chính xác 210.072.984, 10.580.524.489.999.900


Địa chỉ Moo Beef Steak Restaurant ở đâu?

B40 P. Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Moo Beef Steak Restaurant như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Quang Khoát