Mood? Coffee

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 319 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 195 11 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.542.092, 10.668.822.159.999.900


Địa chỉ Mood? Coffee ở đâu?

319 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Mood? Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Giao - Bắc Mỹ Phú