MSB Hải Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tòa nhà Bưu Điện tỉnh Hải Dương, Số, 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3852 222
Trang web msb.com.vn
Vị trí chính xác 20.939.864, 1.063.304.077


Địa chỉ MSB Hải Dương ở đâu?

Tòa nhà Bưu Điện tỉnh Hải Dương, Số, 1 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 170000, Việt Nam

Giờ làm việc của MSB Hải Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TPBank Bắc Đà Nẵng - P