Nail Nhã Tường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Đ. Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 888 98 88
Trang web
Vị trí chính xác 21.002.747.799.999.900, 1.058.226.492


Địa chỉ Nail Nhã Tường ở đâu?

Đường Đ. Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nail Nhã Tường như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lee's Nail - Phú Thọ