Nama Chocolate Shop, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 287/46 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 789 68 56
Trang web namavn.shop
Vị trí chính xác 107.429.924, 10.668.600.459.999.900


Địa chỉ Nama Chocolate Shop ở đâu?

287/46 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nama Chocolate Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:30], Chủ Nhật:[07:00-23:30], Thứ Hai:[07:00-23:30], Thứ Ba:[07:00-23:30], Thứ Tư:[07:00-23:30], Thứ Năm:[07:00-23:30], Thứ Sáu:[07:00-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bia Him - Phú Thượng