Nathalie’s Thai Restaurant, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 23 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 0822
Trang web nathalie.com.vn
Vị trí chính xác 107.293.758, 1.067.087.402


Địa chỉ Nathalie's Thai Restaurant ở đâu?

23 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nathalie's Thai Restaurant như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thai Market Restaurant - An Hải Đông