Ned Kelly’s Pub, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3510 173
Trang web
Vị trí chính xác 103.429.823, 10.707.519.649.999.900


Địa chỉ Ned Kelly's Pub ở đâu?

1 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Ned Kelly's Pub như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-23:30], Thứ Sáu:[08:30-23:30], Thứ Bảy:[08:30-23:30], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:30-23:30], Thứ Ba:[08:30-23:30], Thứ Tư:[08:30-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lẩu ếch Đông Đô - Phường 5