NEW MDM CLUB

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thửa 1, Lô 26, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 511 39 79
Trang web
Vị trí chính xác 208.544.192, 10.670.072.809.999.900


Địa chỉ NEW MDM CLUB ở đâu?

Thửa 1, Lô 26, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của NEW MDM CLUB như thế nào?

Chủ Nhật:[21:00-00:00], Thứ Hai:[21:00-00:00], Thứ Ba:[21:00-00:00], Thứ Tư:[21:00-00:00], Thứ Năm:[21:00-00:00], Thứ Sáu:[21:00-00:00], Thứ Bảy:[21:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Naman Retreat - Road