Ngân hàng Quốc Tế – VIB Ngô Quyền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 285 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3686 866
Trang web vib.com.vn
Vị trí chính xác 208.613.315, 106.704.005


Địa chỉ Ngân hàng Quốc Tế - VIB Ngô Quyền ở đâu?

285 Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng Quốc Tế - VIB Ngô Quyền như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ngân Hàng Nông Nghiệp (Agribank) - Liên Nghĩa