Ngọc Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 73, KTĐC, ĐỒNG CÁI HÒM, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 680 96 79
Trang web
Vị trí chính xác 20.849.076.699.999.900, 1.067.078.442


Địa chỉ Ngọc Quý ở đâu?

Số 73, KTĐC, ĐỒNG CÁI HÒM, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Quý như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  BÀ TƯ FOODS, Phú Lợi