Nhà B Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3731 907
Trang web hpmu.edu.vn
Vị trí chính xác 208.423.469, 10.669.764.529.999.900


Địa chỉ Nhà B Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng ở đâu?

72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà B Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trường THPT Pró _ Đơn Dương - K'Don