Nhà Cô Minh Xem Bói

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Thái Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0368 949 765
Trang web business.site
Vị trí chính xác 210.062.937, 1.065.276.543


Địa chỉ Nhà Cô Minh Xem Bói ở đâu?

Thái Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Cô Minh Xem Bói như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Miếu Vua Bà