Nhà Đất Đa Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 483 Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng 04908, Việt Nam
Số điện thoại 090 464 79 85
Trang web
Vị trí chính xác 20.808.567.399.999.900, 1.066.647.163


Địa chỉ Nhà Đất Đa Phúc ở đâu?

483 Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng 04908, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Đất Đa Phúc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tập Đoàn Trần Anh Group - Mỹ Hạnh Nam