Nhà Đất Đa Tốn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 189 chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 749 46 66
Trang web datgialam.com.vn
Vị trí chính xác 20.984.825.999.999.900, 10.592.692.369.999.900


Địa chỉ Nhà Đất Đa Tốn ở đâu?

189 chợ Bún, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Đất Đa Tốn như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cyber Show Group, Phường 3