Nhà đất Quang Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 700 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 184300, Việt Nam
Số điện thoại 096 346 82 72
Trang web
Vị trí chính xác 208.256.324, 1.066.859.424


Địa chỉ Nhà đất Quang Minh ở đâu?

700 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 184300, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà đất Quang Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CitiAlto - Cát Lái