Nhà đất Việt 68

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tôn Đức Thắng, An Thái, Hải Phòng, 180000, Việt Nam
Số điện thoại 096 686 02 22
Trang web nhadatviet68.com
Vị trí chính xác 208.574.484, 106.651.341


Địa chỉ Nhà đất Việt 68 ở đâu?

Tôn Đức Thắng, An Thái, Hải Phòng, 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà đất Việt 68 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  HODECO, Phường 7