Nhà Hàng 20 Lý Tự Trong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3824 953
Trang web
Vị trí chính xác 20.862.467, 10.668.615.799.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng 20 Lý Tự Trong ở đâu?

20 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng 20 Lý Tự Trong như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  UNO House Restaurant - Hoà Hiệp Nam