Nhà Hàng Bên Sông, Hiệp Bình Chánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Số 26, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3726 0226
Trang web nhahangbensong.vn
Vị trí chính xác 108.310.596, 1.067.323.062


Địa chỉ Nhà Hàng Bên Sông ở đâu?

Đ. Số 26, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bên Sông như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Tiệc cưới Đình Xuyên - Vĩnh Tân