Nhà Hàng Bia Hải Hói

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2Q9X+367, Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 2211 4888
Trang web biahaihoi.com
Vị trí chính xác 210.176.709, 10.579.803.539.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Bia Hải Hói ở đâu?

2Q9X+367, Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bia Hải Hói như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gần Nhà Quán - Chánh Mỹ