NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 54+55+56 Khu TĐC, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam
Số điện thoại 098 355 12 19
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.300.503, 10.668.316.779.999.900


Địa chỉ NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant ở đâu?

Lô 54+55+56 Khu TĐC, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 04717, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG BOSS BEER Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00], Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng hải sản Phi Phố Biển, Phường 12