NHÀ HÀNG BUFFET 123K – HIỆP THÀNH – Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 287 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 991 46 67
Trang web
Vị trí chính xác 10.878.258.899.999.900, 106.638.257


Địa chỉ NHÀ HÀNG BUFFET 123K - HIỆP THÀNH ở đâu?

287 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG BUFFET 123K - HIỆP THÀNH như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Ba Nhánh 2 - Phước Thái