Nhà hàng CHOÉN – NƯỚNG & LẨU

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68 Đồng Cau, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 698 28 18
Trang web
Vị trí chính xác 20.919.349, 1.066.795.712


Địa chỉ Nhà hàng CHOÉN - NƯỚNG & LẨU ở đâu?

68 Đồng Cau, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng CHOÉN - NƯỚNG & LẨU như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn FITA Cao Su, Phường Thắng Tam