Nhà Hàng Gia | Bà Rịa Vũng Tàu, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 595 Phạm Văn Đồng, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 000084, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6279 333
Trang web
Vị trí chính xác 104.931.156, 1.071.832.917


Địa chỉ Nhà Hàng Gia | Bà Rịa Vũng Tàu ở đâu?

595 Phạm Văn Đồng, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 000084, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Gia | Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ngõ Ngách - Tân Định