Nhà Hàng Hải Sản Anh Trai, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 55, Đường số 6, Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 3644
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.730.002.899.999.900, 10.670.815.359.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Hải Sản Anh Trai ở đâu?

55, Đường số 6, Hưng Phước 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Hải Sản Anh Trai như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-00:00], Thứ Sáu:[11:00-00:00], Thứ Bảy:[11:00-00:00], Chủ Nhật:[11:00-00:00], Thứ Hai:[11:00-00:00], Thứ Ba:[11:00-00:00], Thứ Tư:[11:00-00:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Moon Fast Food - Phường 4